Imenice

Imenice

Imenice su promenljiva i samostalna (može da stoji bez drugih reči, za razliku od prideva) vrsta reči kojima označavamo imena bića, predmeta, stvari, osećanja i pojava. Gramatičke kategorije imenice su rod, broj i padež. Mogu se menjati po broju i Read more…

By Laka gramatika, ago
Uncategorized

Pridevi

Pridevi Pridevi su nesamostalne odredbene reči i stoje uz neku imenicu da bi označili osobinu bića, predmeta ili pojave. Menjaju kroz rod, broj i padež. Služba prideva u rečenici može biti atributska i predikatska (imenski deo predikta) Imaju posebnu gramatičku kategoriju –pridevski vid, o kome Read more…

By Laka gramatika, ago