Uncategorized

Pridevi

Pridevi Pridevi su nesamostalne odredbene reči i stoje uz neku imenicu da bi označili osobinu bića, predmeta ili pojave. Menjaju kroz rod, broj i padež. Služba prideva u rečenici može biti atributska i predikatska (imenski deo predikta) Imaju posebnu gramatičku kategoriju –pridevski vid, o kome će više reči biti nešto niže. Počećemo od same podele Read more…

By Laka gramatika, ago