Pridevi

Published by Laka gramatika on

Pridevi

Pridevi su nesamostalne odredbene reči i stoje uz neku imenicu da bi označili osobinu bića, predmeta ili pojave. Menjaju kroz rod, broj i padež.

Služba prideva u rečenici može biti atributska i predikatska (imenski deo predikta)

Imaju posebnu gramatičku kategoriju –pridevski vid, o kome će više reči biti nešto niže.

Počećemo od same podele prideva.


Vrste prideva

Pridevi mogu biti:

  • Opisni – opisuju neku imenicu
  • Prisvojni – pokazuju nam čije je nešto
  • Gradivni – pokazuju nam od čega je nešto napravljeno
  • Vremenski – označavaju imenicu po vremenu
  • Mesni – označavaju imenicu po mestu
  • Namenski – označavaju imenicu po nameni

Ispod je tabela koja daje primere za svaku od tih vrsta Prideva:

pridevi vrste

 


Rod, broj i padež

Pridevi svoj rod, broj i padež dobijaju u zavisnosti od imenice. Karakteristike imenice pridevi “nasleđuju” od imenice.

Primeri:

Mlad dečak


Mladdečak
RodM.R.M.R.
Brojjedninajednina
Padežnominativnominativ

 

Lepe devojke

Lepedevojke
RodŽ.R.Ž.R.
Brojmnožinamnožina
Padežnominativnominativ

Zaključak: Imenice se sa Pridevom slažu po rodu, broju i padežu


Pridevski vid

Pridevski vid je gramatička kategorija koju imaju samo pridevi. Može biti određeni i neodređeni.

  • Neodređeni – Ušao je mlad čovek
  • Određeni – Ušao je mladi čovek

Kao što vidimo, određeni vid ima sufiks -i, zbog toga, on je obavezan u množini (mladi ljudi).

Razlika neodređenog i određenog vida se jasno vidi jedino u muškom rodu, do je u ženskom isto.


Poređenje prideva

Poređenje prideva, drugačije zvana i komparacija prideva

Osnovna reč je u pozitivu, zatim ide komparativ i na kraju superlativ

Ispod je tabela sa primerima.

komparacija prideva

Bitno!

Komparacija nije uvek ista i ne koristi se uvek pravilno, tako da razmisli pre korišćenja neke komparacije

Česte greške:

-visok – viši – najviši

—Pogrešno: visočiji, višlji, najvišlji

-besan – bešnji – najbešnji

—Pogrešno: besniji, najbesniji

-jeftin – jeftiniji – najjeftiniji

—Pogrešno: najeftiniji

—*Dva “J” su obavezna!


Ne zaboravi!

Ne mešaj priloge i prideve

Pridevi stoje ispred imenice, a prilozi ispred glagola

prilozima saznaj više ovde.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *